SL.NONAME OF STUDENTS
1AKSA JOSEPH K                                  
2ANEENA C JOSHY
3ANGEL MARIYA
4ANGEL MARY SEBASTIAN
5ANJALA V S
6ANNMAIYA JOHNSON
7ATHULYA T MARTIN
8BLESY PAUL M
9CHRISTY SHAJU
10DAISMT T V
11DINU C V
12FLOWERET FRANCIS
13HELEN P SOJAN
14HELNA P JOHNSON
15JASMINE JOY
16JEEVA GEORGE
17JESHY ROSE P I
18JUDIT MARIA JOJU
19LINI LONAPPAN K
20MEDONA P D
21MERIN TREESA WILSON C
22NEHA P JAISON
23NIVYA JOSHY
24PRAJITHA V
25RESHMA RAJ
26REXY RAPPAI
27RINCY ROY P
28RIYA JACOB
29ROSEMOL BABU
30SAFNA SALAM R S
31SANCTA LIZBATH K J
32SHAIMA  V M